Livones.net
10/09
1885. āigast 10. septembõrs um sindõn amā sūŗ līvõ kīel tuņšliji Lauri Einari Kettunen (kūolõn 1963. āigastõs).
10/09
1994. āigast 10. septembõrs Kūolka klubs um vāldiž tīedõd kuņštnikā Baibas Damberga ežmi personāli nägțimi.
10/09
2005. āigast 10. septembõrs Etnogrāfliz vabā ilā muzej līvõd kōrands sugīz ežmi līvõ lūol pǟva līvõ kīelkõks.
11/09
1998. āigast 11. ja 12. septembõrs Rīgõs sugīzt Līvõ kultūr pǟvad ja līvõ lūol kub „Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska” vāldiž tīemiz pivād.
12/09
1978. āigast 12. septembõrs Pizā kālmadtarās um tīedõd vāldiž mǟdõltõkskiv līvõd lūoltijiztõn.
14/09
1912. āigast 14. septembõrs Kuoštrõgs um sindõn päp ja kēranikā Edgar Vālgamā.
21/09
1217. āigast 21. septembõrs taplimiz āigal Viljandi jūs um kūolõn līvõ pēļinikā Kaupo.