Livones.net
28/08
1937. āigast 28. augusts um sindõn kīeltieudmīez, līvõ kultūr tigtiji Ēstimōl Mati Hint.
31/08
1906. āigast 31. augusts um sindõn organizātsij „Līvõd sõbrād seļtš Lețmōl” sekretār, sīe ulzandtõd līvõ āigakēra kubbõ sǟdiji ja tuoimiji, lūoltiji Laimons Rudzītis (kūolõn 1973. āigastõs).
10/09
1885. āigast 10. septembõrs um sindõn amā sūŗ līvõ kīel tuņšliji Lauri Einari Kettunen (kūolõn 1963. āigastõs).
10/09
1994. āigast 10. septembõrs Kūolka klubs um vāldiž tīedõd kuņštnikā Baibas Damberga ežmi personāli nägțimi.
10/09
2005. āigast 10. septembõrs Etnogrāfliz vabā ilā muzej līvõd kōrands sugīz ežmi līvõ lūol pǟva līvõ kīelkõks.
11/09
1998. āigast 11. ja 12. septembõrs Rīgõs sugīzt Līvõ kultūr pǟvad ja līvõ lūol kub „Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska” vāldiž tīemiz pivād.
12/09
1978. āigast 12. septembõrs Pizā kālmadtarās um tīedõd vāldiž mǟdõltõkskiv līvõd lūoltijiztõn.