Livones.net
02/03
1905. gada 2. martā dzimis lībiešu dzejnieks Janis Kīnkamegs (miris 5.02.1033.).
04/03
1938. gada 4. martā dzimis igauņu valodnieks, lībiešu valodas pētnieks Tīts Reins Vītso.
06/03
1902. gada 6. martā Košragā dzimis lībiešu literāts Augusts Skadiņš (miris 1945. gadā).
09/03
1942. gada 9. martā dzimis valsts mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” izstrādes darba grupas vadītājs Ilmārs Geige.
09/03
1909. gada 9. martā dzimis lībiešu dzejnieks un valodnieks Pēteris Dambergs (miris 25.04.1987.).
09/03
1942. gada 9. marta dzimis Ilmars Geige, valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvija” izstrādes darba grupas vadītājs, bijušais Saeimas deputāts.
10/03
1995. gada 10. martā Mazirbē sākas lībiešu valodas konference, kurā liek pamatus lībiešu rakstu valodas normēšanai.