Livones.net
23/12
1931. gada 23. decembrī ar Somiskuma savienības un citu organizāciju atbalstu Jelgavā sāk iznākt mēnešraksts „Līvli” (1931-1939), pirmais periodiskais izdevums lībiešu valodā.
27/12
1949. gada 27. decembrī dzimis valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājs un direktors Edgars Sīlis.
01/01
1943. gada 1. janvārī Puzē dzimis tēlnieks, pieminekļa lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī autors Kārlis Dane (miris 1982. gadā).
03/01
1905. gada 3. janvārī dzimis lībiešu dzejnieks Artūrs Benedikts Bertholds (miris 1976. gadā).
03/01
1939. gada 3. janvārī dzimis viens no ansambļa „Skandinieki” dibinātājiem Dainis Stalts (miris 2014. gada 12. aprīlī).
08/01
1972. gada 8. janvārī Rīgā darbu sāk lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist”.
10/01
1910. gada 10. janvārī dzimis igauņu rakstnieks, lībiešu draugs Ādu Hints (miris 1989. gadā).